Általános információk

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton a honlapról letölthető igénybejelentő lap kitöltésével vagy azzal megegyező adattartalmú igénylés benyújtásával igényt nyújthat be.


A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

Személyesen: szóban vagy írásban:

    a Harmónia Integrált Szociális Intézmény Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye (székhelye: 4352 Mérk, Hunyadi u. 183.),
    a Harmónia Integrált Szociális Intézmény Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Ápoló-Gondozó Otthona Kisléta (székhelye: 4325 Kisléta, Pócsi utca 52.),
    a Harmónia Integrált Szociális Intézmény Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye 1. számú Lakóegysége Mérk (székhelye: 4352 Mérk, Mező utca 8.),
    a Harmónia Integrált Szociális Intézmény Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye 2. számú Lakóegysége Fábiánháza (székhelye: 4354 Fábiánháza, Rákóczi Ferenc utca 110.),
    a Harmónia Integrált Szociális Intézmény Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye 3. számú Lakóegysége Fábiánháza (székhelye: 4354 Fábiánháza, Iskola utca 10.),
    a Harmónia Integrált Szociális Intézmény Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Ápoló-Gondozó Otthona Nyírbéltek (székhelye: 4372 Nyírbéltek, vasút utca 43.),
    a Harmónia Integrált Szociális Intézmény Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Lakóotthona Nyíregyháza (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Újszőlő utca 21-23.),

Elektronikus úton: az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  címen


A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

Amennyiben az igény előterjesztésekor vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat vagy azok egy részét nem az Intézmény kezeli, az intézmény vezetője az igénylő egyidejű értesítése mellett az igényt haladéktalanul megküldi az illetékes szervhez. Amennyiben az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről az Intézmény értesíti.

Az Intézmény az igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az Intézményhez történő beérkezésétől vagy a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 napon belül eleget tesz. Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű, vagy nagyszámú adatra vonatkozik, a határidő egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 15 napon belül az Intézmény levélben, vagy amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve, elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról az igénylő másolatot kaphat. A másolat készítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítés állapítható meg, amelynek összegéről, a teljesítést megelőzően, az Intézmény tájékoztatja az igénylőt. Amennyiben a dokumentum jelentős terjedelmű, a másolat iránti igény a költségtérítés megfizetését követő 15 napon belül teljesíthető.


Jogorvoslat

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (vagy a meghosszabbított) határidő eredménytelen letelte esetén, valamint - amennyiben a költségtérítést nem fizette meg - a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében keresettel élhet.

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) is fordulhat.

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényének elutasítása esetén bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen leteltétől vagy a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül lehet megindítani. Amennyiben az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a NAIH-nál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására vagy annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani.

 
Igénybejelentő közérdekű adat megismeréséhez             Letöltés (pdf)
Igénybejelentő közérdekű adat megismeréséhez             Letöltés (doc)

Weboldalunkon sütiket használunk

Az agomerk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.