Harmónia Integrált Szociális Intézmény Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye 4352 Mérk, Hunyadi út 183.

Az intézmény közfeladata:

- Az Szt. 62.,§., 63.§, 65/C.§., 65/F.§ 81) bekezdés a), valamint c) pontjai szerinti szociális alapellátások, a 68.§ 81) és (4) bekezdései, 69.§, 70.§, 71.0, (1) bekezdése, 75.§ (1) bekezdése, és a 80. § 83) bekezdés a) pontja 85/A § szerinti bentlakásos szociális ellátás biztosítása.

- A Gyvt. 53. § (6) bekezdés (c) pontja szerinti gyermekvédelmi bentlakásos ellátás biztosítása.

Az intézmény alaptevékenysége:

- Egészségügyi ápolási tevékenység bentlakásos ellátása

- Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása

- Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

- Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

- Fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása

- Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

- Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

- Időskorúak átmeneti ellátása

- Demens betegek átmeneti ellátása

- Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások

- Szociális foglalkoztatás fejlesztő foglalkoztatás

- Fogyatékossággal élők nappali ellátása

- Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

- Idősek nappali ellátása

- Demens betegek nappali ellátása

- Szociális étkeztetés

- Házi segítségnyújtás

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Jogszabályok:

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.

- 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Alapító Okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatvédelemről és adatbiztonságról szóló szabályzat

A közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat

Weboldalunkon sütiket használunk

Az agomerk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.