ESEMÉNYNAPTÁR

December 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

szgyf_banner.jpg

A szolgáltatás célja, feladata

 

Feladat ellátás helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Intézmény

4351 Mérk, Hunyadi utca 183.

 

-          Idősek otthona engedélyezett férőhelyek száma: 138 fő

-          Időskorúak gondozóháza engedélyezett férőhelyek száma: 10 fő

 

Feladat ellátás helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Intézmény

Ápoló-Gondozó Otthona Tiborszállás

4353 Tiborszállás Vadas kert 1.

 

-          Idősek otthona engedélyezett férőhelyek száma: 95 fő

-          Időskorúak gondozóháza engedélyezett férőhelyek száma: 5 fő

 

Feladat ellátás helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Intézmény

Ápoló-Gondozó Otthona Nyírbéltek

4372 Nyírbéltek, Vasút utca 43.

 

-          Pszichiátriai betegek otthona engedélyezett férőhelyek száma: 130 fő

 

Feladat ellátás helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Intézmény

Ápoló-Gondozó Otthona Kisléta

4325 Kisléta, Pócsi utca 52.

 

-          Fogyatékos személyek otthona engedélyezett férőhelyek száma: 208 fő

-          Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona engedélyezett férőhelyek száma: 12 fő

 

Feladat ellátás helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Intézmény

Lakóotthona Nyíregyháza

4400 Nyíregyháza, Újszőlő utca 21-23.

 

-          Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona engedélyezett férőhelyek száma: 10 fő

 

A szolgáltatás célja, feladata ápoló-gondozó otthonok tekintetében:

 

Idősek és demencia kórképben szenvedő személyek ápoló-gondozó otthoni ellátása

A szolgáltatás célja, hogy az intézmény a szociális törvény alapján az időskorúak otthona ellátására jogosult személyeknek teljes körű ellátást biztosítson. Az ellátás során az öregség és betegség ellenére növelni a mások segítségére szoruló idős emberek képességeit azért, hogy megtarthassák autonómiájukat, kifejezhessék identitásukat és felnőtt állapotukat.

 

Pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona

Azon krónikus pszichiátriai betegek ellátása, akik az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotúak, akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek és egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek.                           

 

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona

Ellátja azoknak a 18 éven felüli, ill. időskorú középsúlyos értelmi-fogyatékos személyek ápolását, gondozását és terápiás célú foglalkoztatását, akik nem, vagy csak részben oktathatók, képezhetők, foglalkoztathatók, és gondozásukra csak bentlakásos keretek között van lehetőség.

 

A szolgáltatás célja, feladata fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthon tekintetében:

A lakóotthon célja az értelmileg sérült személyek életminőségének javítása, társadalmi beilleszkedésük segítése. Az egyéni fejlesztés eszközével olyan mértékben felkészíteni a fogyatékos személyeket a képességeikhez mért legnagyobb önállóságra, hogy különböző élethelyzetekben a környezetük és a társadalom által elfogadottan tudjanak döntéseket hozni.

Olyan otthon biztosítása a kliensek számára, ahol kedve, vágyai szerint élhet, ami igényei, szükségletei szerint van kialakítva, és ahol megkaphatja mindazt a segítséget, ami zavartalan életviteléhez elengedhetetlenül szükséges.

 

Lakóotthonban az a személy helyezhető el, aki önmaga ellátására legalább részben képes és a lakóotthonba kerülése időpontjában a 18. életévét már betöltötte

 

Belépési hozzájárulás:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény vonatkozásában a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint fenntartó meghatározta azokat a férőhelyeket, amelyek betöltése esetén belépési hozzájárulást kell fizetni.

 

Férőhely telephelyének megnevezése

Ellátási forma megnevezése

Férőhely címének megnevezése

Belépési hozzájárulással érintett férőhelyek száma

A belépési hozzájárulás összege

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Ápoló-Gondozó Otthona Tiborszállás

Idősek otthona

4353 Tiborszállás, Vadaskert 1.

7

1.000.000.- Ft/férőhely

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Lakóotthona Nyíregyháza

Lakóotthon

4400 Nyíregyháza, Újszőlő út 21-23.

4

700.000.- Ft/férőhely

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Lakóotthona Nyíregyháza

Lakóotthon

4400 Nyíregyháza, Újszőlő út 21-23.

6

500.000.- Ft/férőhely

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény 1. számú Lakóegysége Ököritófülpös

Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

4755 Ököritófülpös, Kossuth Lajos utca 124.

 

6

 

700.000.- Ft/férőhely

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény 2. számú Lakóegysége Ököritófülpös

Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

4755 Ököritófülpös, Mikszáth Kálmán utca 14.

 

6

 

700.000.- Ft/férőhely

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény 3. számú Lakóegysége Ököritófülpös

Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

4755 Ököritófülpös, József Attila út 25.

 

6

 

700.000.- Ft/férőhely

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény 4. számú Lakócentruma Ököritófülpös

Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

4755 Ököritófülpös, Kossuth Lajos utca 117.

 

12

 

700.000.- Ft/férőhely

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény 5. számú Lakóegysége Ököritófülpös

Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

4755 Ököritófülpös, Lehel utca 10.

 

2

 

1.000.000.- Ft/férőhely

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény 6. számú Lakóegysége Ököritófülpös

Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

4351 Mérk, Mező utca 8.

 

6

 

700.000.- Ft/férőhely

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény 7. számú Lakóegysége Ököritófülpös

Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

4354 Fábiánháza, Rákóczi Ferenc utca 110.

 

6

 

700.000.- Ft/férőhely

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény 8. számú Lakóegysége Ököritófülpös

Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

4354 Fábiánháza, Iskola utca 10.

 

6

 

700.000.- Ft/férőhely

 

A belépési hozzájárulás összegét a fenntartó a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény belépési hozzájárulás megfizetésével érintett intézményei működtetésére, fejlesztésére fordítja.

A belépési hozzájárulás összege évente egyszer változtatható meg.

A belépési hozzájárulást az ellátást igénylő vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló személy fizeti meg. Ellátási kötelezettség fennállása esetén az ellátás nem tagadható meg a belépési hozzájárulás megfizetésére nem képes igénylőtől.

Ha a gondozás az intézménybe történő beköltözést követő három éven belül megszűnik, a belépési hozzájárulás arányos részét vissza kell fizetni az ellátottnak vagy örökösének, illetve – ha a belépési hozzájárulás megfizetését más személy vállalta – e személynek vagy örökösének.

A támogatott lakhatás, mint egy új ellátási forma:

 

A támogatott lakhatás ellátási forma fő célja az igénybe vevő minél teljesebb autonómiájának és társadalmi integrációjának elérése, amelyet a normalizáció – integráció - participáció elveinek szem előtt tartásával, normalizált életfeltételek és életritmus kialakításával, a szükséglethez és igényekhez igazodó kísérő támogatás és esetvitel nyújtásával valósítjuk meg.

Célunk, hogy lakókörnyezetbe integrált, széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodásra való képességre épülő és azt fejlesztő szolgáltatási rendszert valósítsunk meg e lehetőség megteremtésével.

 

Alapelvek:

·         az egyén szükségleteihez illeszkedő módon, természetes és professzionális támogatói hálózat létrehozásával és működtetésével támogatja a lehetőség szerinti önálló életvitel kialakítását és fenntartását a szociális ellátórendszer kapacitásain belül,

·         személyközpontú, egyénre szabott szolgáltatások, támogatások, programok nyújtásával, illetve a csoportos és a képviseleti megoldások mellőzésével biztosítja a döntés szabadságát az egyén elvárásaihoz és igényeihez igazodó lakhatási és támogatási forma megválasztásában,

·         az egyén meg lévő képességeire építve, a lakhatás és a mindennapi életvitel támogatásának különválasztása révén lehetőséget biztosít az önálló életvitelhez szükséges új készségek elsajátítására.

 

A Támogatott lakhatás fenti alapelveken túl irányadónak tekintjük az Országos Fogyatékosságügyi programban lefektetett alapelveket, továbbá a támogatott döntéshozatal elvének érvényesülését:

 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény a Támogatott lakhatás szolgáltatását fogyatékos személyek részére, valamint a szociális alapellátásokat az alábbi telephelyein biztosítja.

 

 

Telephely megnevezése

Telephely címe

Engedélyezett férőhelyek száma

1.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény 1. számú Lakóegysége Ököritófülpös

4755 Ököritófülpös, Kossuth Lajos utca 124.

 

12 fő

2.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény 2. számú Lakóegysége Ököritófülpös

4755  Ököritófülpös,  Mikszáth Kálmán utca 14.

 

12 fő

3.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény 3. számú Lakóegysége Ököritófülpös

4755  Ököritófülpös, József Attila út 25.

 

12 fő

4.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény 4. számú Lakócentruma Ököritófülpös

4755 Ököritófülpös, Kossuth Lajos utca 117.

 

 

25 fő

5.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény 5. számú Lakóegysége Ököritófülpös

4755 Ököritófülpös, Lehel. utca.10.

 

5 fő

6.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesítet Szociális Intézmény 6. számú Lakóegysége Mérk

4351  Mérk, Mező utca 8.

 

12 fő

7.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény 7. számú Lakóegysége Fábiánháza

4354 Fábiánháza, Rákóczi Ferenc u. 110.

 

12 fő

8.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény 8. számú Lakóegysége Fábiánháza

4354  Fábiánháza, Iskola utca 10.         

 

12 fő

9.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Szolgáltatóháza Ököritófülpös

4755  Ököritófülpös, Kossuth köz 1.

Szociális étkeztetés

 

Fogyatékos személyek nappali ellátása: 60 fő

 

Házi segítségnyújtás: 36 fő

 

Támogató szolgáltatás

 

 

 

 

Az ellátások igénybevételének rendje

 

 

1.         A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. Az ellátás iránti kérelmet az igénylő, és/vagy törvényes képviselője a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendeletnek az adott ellátástípusra vonatkozó kötelező mellékleteinek csatolásával közvetlenül a telephelyek Szakmai intézményvezető helyetteséhez  nyújthatja be, kivétel a támogatott lakhatás mert ebben az esetben a székhely címére, az intézményvezetőjéhez kell benyújtani.

 

2.         A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt. Az intézményvezető a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén az értesítés írásban történik, az értesítés egy példányának megküldésével az intézményvezető a fenntartót tájékoztatja.

 

3.         Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Kirendeltség vezetőjéhez fordulhat. 

 

4.         Soron kívüli elhelyezési igény esetén az intézményvezető dönt a soron kívüliség fennállásáról. Ha valamennyi soron kívüli elhelyezési igény nem teljesíthető, az intézményvezető haladéktalanul intézkedik az előgondozás lefolytatásáról, majd dönt a jogosultak elhelyezési sorrendjéről.

 

5.         Szóban vagy írásban is történhet az ellátás kérelmezése.

 

Az igénybevételhez szükséges dokumentumok, szakvélemények:

 

1. Kérelem a szociális ellátás igénybevételéhez

2. A személyazonosságot igazoló okiratok másolata (érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya, adóigazolvány, TAJ kártya, közgyógy igazolvány, születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, elhunyt házastárs esetében halotti anyakönyvi kivonat, hatósági igazolvány)

3. Rokkantsági illetve munkaképesség csökkenésről határozat

4. Fogyatékossági támogatás megállapításáról határozat

5. Kiemelt családi pótlék megállapításáról határozat

6. Végrendelet esetén annak másolata

7. Ha van érvényes életbiztosítása a kötvény másolata

8. Ha gondnokság alatt áll a gondnokkirendelő határozat

9. Mindennemű jövedelmét igazoló okmányok másolata (nyugdíj, CSP, FOT, EGYT, FHT, Időskorúak járadéka stb)

10. Kórházi zárójelentések másolata

11. Három hónapnál nem régebbi tüdőszűrő eredmény

12. Igazolás, hogy nem szenved fertőző betegségben

13. Demenciában szenvedő kérelmezők esetében demencia szakvélemény

14. Kórházi kezelésből érkező kérelmezők esetében MRSA negatív eredmény csatolása

15. Amennyiben semmilyen jövedelemmel nem rendelkezik, ennek igazolása a lakóhely szerinti Önkormányzattól

16. A mellékletben szereplő szükségletfelmérő értékelő lap kitöltése és aláírása a kezelő/házi orvos által.

17. Mellékelni kell továbbá a rendszeres jövedelmet igazoló szelvény másolatát, illetve ha rendelkezik ingatlan tulajdonnal, a tulajdoni lap másolatát, valamint az arról szóló adó- és értékbizonyítványt.

18. Támogatott lakhatásba irányuló kérelem esetén szükséges a házi orvos vagy a kezelő orvos javaslata az elhelyezésre.

Kérem, hogy a kérelemhez kapcsolódó valamennyi dokumentumot a kérelmező megnevezés helyén aláírni szíveskedjen (kérelmező/törvényes képviselő), valamint a vagyon nyilatkozatában, ha nincs vagyona, akkor is ki kell tölteni és aláírni, mint kérelmező, nyilatkozó. Kérjük, hogy a kérelem és adatlapot és a hozzátartozó okmányokat hiánytalanul töltse ki és csatolja. A hiányos kérelem meghosszabbítja az eljárás folyamatát.