ESEMÉNYNAPTÁR

December 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

szgyf_banner.jpg

      

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei ,,Harmónia" Egyesített Szociális Intézmény 4352 Mérk, Hunyadi út 183.

Az intézmény közfeladata:

- Az Szt. 62.,§., 63.§, 65/C.§., 65/F.§ 81) bekezdés a), valamint c) pontjai szerinti szociális alapellátások, a 68.§ 81) és (4) bekezdései, 69.§, 70.§, 71.0, (1) bekezdése, 75.§ (1) bekezdése, és a 80. § 83) bekezdés a) pontja 85/A § szerinti bentlakásos szociális ellátás biztosítása.

- A Gyvt. 53. § (6) bekezdés (c) pontja szerinti gyermekvédelmi bentlakásos ellátás biztosítása.

Az intézmény alaptevékenysége:

- Egészségügyi ápolási tevékenység bentlakásos ellátása

- Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása

- Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

- Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

- Fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása

- Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

- Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

- Időskorúak átmeneti ellátása

- Demens betegek átmeneti ellátása

- Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások

- Szociális foglalkoztatás fejlesztő foglalkoztatás

- Fogyatékossággal élők nappali ellátása

- Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

- Idősek nappali ellátása

- Demens betegek nappali ellátása

- Szociális étkeztetés

- Házi segítségnyújtás

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Jogszabályok:

-        a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.

-        1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Alapító Okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatvédelemről és adatbiztonságról szóló szabályzat

A közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat