ESEMÉNYNAPTÁR

January 2022
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

szgyf_banner.jpg

Intézményünkben a szakmai munka komplex gondozás keretében a holisztikus szemlélet előtérbe helyezésével valósul meg, biztosítva a szolgáltatásokat igénybe vevők autonómiáját, és szükségleteiknek egyénre szabott kielégítését.
 Gondozási szemléletünk elméleti és gyakorlati keretét az adja, hogy törekszünk lakóink jólétének fokozására, így életminőségük maximalizálására. E feladatnak alárendelve szervezzük, végezzük mindennapi szakmai munkánkat.
   
A legfontosabb szakmai irányelvek:
    folyamatos ápolási, gondozási, habilitációs, pedagógiai és munkaterápiás jellegű feladatok tervszerűen történjenek, előre meghatározott célok érdekében
    elsődlegesen érvényesíteni az egyéni bánásmódot, az egyéni fejlesztési tervet,
    a gyermek, fiatalkorú állapotának megfelelő képzési kötelezettsége teljesítésének biztosítása
    az értelmileg akadályozott személyek esetében a "segítő" modell bevezetése
    az ellátottak jogainak maximális tiszteletben tartása
    az egyén autonómiáját elfogadó, aktivitását, integrációját minden eszközzel segítő humanisztikus ellátás megteremtése
    a gondozási munkában: az egyén önerejére, képességére építeni, tenni akarást segíteni.